Quý khách chuyển khoản cho dacsandaklak47.com xin gửi về:
Chủ tài khoản: TRẦN THỊ THUỶ
STK Agribank: 5227 205 04 736
chi nhánh xã Eatoh huyện Krong Năng Tỉnh Dak Lak
STK Vietcombank: 1018676230
Chi nhánh huyện Krông Năng tỉnh Dak Lak